นาวาอากาศเอก สราวุธ  สังขวิจิตร

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๗   เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑

32368 resize

32371 resize

32370 resize

32372 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ประพัฒน์  หาญฟ้าเขียว

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๔๑   เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

32063 resize

32064 resize

32065 resize

32066 resize

32067 resize

32068 resize

32070 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ประพัฒน์  หาญฟ้าเขียว

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๔๖   เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

32052 resize

32053 resize

32054 resize

32055 resize

32058 resize

32059 resize

32061 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ธีรภัทร  ปล้องทอง

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๒๓   เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

31951 resize

31952 resize

31954 resize

31955 resize

31956 resize

31958 resize

31959 resize

 

 

นาวาอากาศเอก สราวุธ  สังขวิจิตร

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๕๖   เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

31916 resize

31917 resize

31918 resize

31919 resize

31920 resize

31921 resize

31923 resize

31924 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ธีรภัทร  ปล้องทอง

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๒๑   เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

32284 resize

32283 resize

32285 resize

32264 resize

32265 resize

32286 resize

32295 resize

 

 

นาวาอากาศเอก สราวุธ  สังขวิจิตร

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๕   เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

11304 resize

11306 resize

11307 resize

11308 resize

11310 resize

11312 resize

11313 resize

11375 resize

31817 resize

31818 resize

31819 resize

31820 resize

31821 resize

 

นาวาอากาศเอก สราวุธ  สังขวิจิตร

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ รร.การบิน   เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

11150 resize

11169 resize

11173 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ประพัฒน์  หาญฟ้าเขียว

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๔   เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑

S 35979361 resize

S 35979362 resize

S 35979363 resize

S 35979365 resize

S 35979369 resize

S 35979370 resize

S 35979371 resize

S 35979374 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ประพัฒน์  หาญฟ้าเขียว

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๒   เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 S 35979313 resize

S 35979302 resize

S 35979298 resize

S 35979294 resize

S 35979290 resize

S 35979285 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ธีรภัทร  ปล้องทอง

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ บน.๑   เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑

31674 resize

31711 resize

31713 resize

S 542113794 resize

S 542121988 resize

S 542121990 resize

S 542121992 resize

S 542121994 resize

 

 

นาวาอากาศเอก ทศกร  กายเพชร  ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ กรม ปพ.อย.   เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

30816 resize

30857 resize

30853 resize

30812 resize

30845 resize

30849 resize

 

 

 

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ เสนาธิการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เป็นประธาน การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๑

ณ กรม ตอ.รอ.อย.   เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑

 

552146 resize

552147 resize

552129 resize

552134 resize

552153 resize

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20181205
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • A20181205-2
  พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
 • A20181204
  พิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • A20181203
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
 • A20181203-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ
 • A20181201
  พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ๒๐๑๘
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • D20181130
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
 • B20181123
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181024
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181206
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20181106-2
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๖"
 • C20181121
  ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจําปี ๒๕๖๑ ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”
 • C20181126
  ขอเชิญร่วมงาน "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181121-2
  การสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับสายวิทยาการกองทัพอากาศ
 • 20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • 20181030
  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • E20181022
  พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ